Friday, December 9, 2011

Aktiviti Akhir Tahun


Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil untuk aktiviti hari ini.

Murid lelaki sibuk membuat sandwich. 

Murid berasa gembira kerana berjaya membuat sandwich yang sedap.

Murid terus menikmati sandwich.

Murid nakal membuat aksi kenakalan.
Murid sedang sibuk akan menyediakan bahan-bahan untuk membuat sandwich.

REFLEKSI:

Kekuatan
Pengajaran dan pembelajaran pada hari dikatakan amat berjaya. Setiap murid telah mengikut arahan untuk membawa semua bahan untuk membuat sandwich. Saya telah membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan kecil untuk aktiviti hari ini. Kebersihan kelas dan kebersihan diri diamalkan sepanjang aktiviti ini kerana murid membasuhkan tangan sebelum menyediakan makanan dan sepanjang waktu penghasilan, murid telah memakai sarung tangan dan mask. Setiap ahli kumpulan mengamalkan nilai bekerjasama dan menjaga kebersihan kelas sepanjang aktiviti ini dijalankan. Selain daripada itu, setiap ahli kumpulan juga memainkan peranan masing-masing untuk menjayakan pengajaran dan pembelajaran hari ini. Melalui aktiviti ini, saya dapat lihat kreativiti murid dalam proses membuat sandwich kerana salah satu kumpulan menggunakan mentega kacang untuk sapuan asas roti dan kumpulan lain pula menggunakan mentega. Ini adalah buat kali pertama saya menikmati sandwich berperisa sedemikian.

Kelemahan
Suasana kelas hari ini agak bising kerana terlalu banyak interaksi antara kumpulan. Namun demikian, masih dibawah kawalan saya.

Cara Penambahbaikan
Oleh kerana suasana kelas adalah berada dalam keadaan yang bising, maka saya akan sentiasa berjalan ke setiap sudut kelas untuk mengawal emosi murid. Selain daripada itu, besar kemungkinannya ialah saya akan cuba menjalankan aktiviti sebegini di kantin kerana kedudukan kantin berada di aras paling bawah bagi bangunan blok sekolah. Ini juga memudahkan murid untuk membersihkan tangan sebelum dan selepas membuat sandwich.

Mathematics Is Fun

http://teachingtreasures.com.au/maths/Maths_more3.html

Tuesday, December 6, 2011

Year 5 Mathematics Lesson Plan

Date                           : 16 November 2011 ( Wednesday )
Time                           :
Class                          : 5C
Number of pupils        : 40
Subject                       : Mathematics
Topic                          : Shape and Space
Learning Area            : Money to RM100 000
Learning Objective    : Pupils will be taught to find the volume of composite 3-D shapes.
Learning Outcomes   : At the end of the lesson, pupils able to measure the volume of
                                     the following composite 3-D shapes :
1)    Cube and cube
2)    Cuboid and cuboid
3)    Cube and cuboid
Previous Knowledge  : Pupils have learnt the area of composite 2-D shapes.
Moral Value                  : Organised, cooperative, careful
Thinking Skills              : Predicting, general idea,
Vocabulary                   : Cube, cuboid, formula
Teaching Meterial        : Computer, LCD projector, Courseware Integration, worksheet

Procedure
/
Time
Content
Teaching and Learning Activities
Remarks
Set Induction
( 3 mins )
Introduction of topic
1)    Pupils watch presentation from Course Integration Year 2.
2)    Teacher asks pupils answer the questions.
3)    Teacher introduces the topic for today.
Teaching Material:
Computer , LCD projector, courseware integration
Thinking Skills:
Predicting
Step 1
( 10 mins )
The concept of volume of 3-D composite shape
1)    Teacher show a model composite 3-D of a cube joined with a cuboid.
2)    Teacher asks pupils to fill the cube with 1cm³ cube and asks the pupils:
“ What is the ‘height’. ‘weight’ and ‘breadth’ of the cube?”
Teacher asks pupils to fill the cube with 1cm³ cube and asks the pupils: “ What is the ‘height’. ‘weight’ and ‘breadth’ of the cuboid?”
3)    Ask pupils to complete the table.
4)    Teacher explain to pupils, find out the volume of the cube and cuboid separately and then add up to find the total volume.


The composite volume of a cube and a cuboid
 = volume of cube + volume of cuboid
 
5)    Teacher emphasizes pupils to write the units in cubic cm (cm³) or cubic m (m³).
Teaching Material:
Computer , LCD projector
Thinking Skills:
General idea


Procedure
/
Time
Content
Teaching and Learning Activities
Remarks
Step 3
( 10 mins )
Calculate the volume of composite 3-D shapes : cube and cuboid more than 2
1)    Teacher splits pupils into 5 groups.
2)    Teacher give a piece of manila card to each group and ask them fold a composite 3-D shape.
3)    Ask pupils what shapes it made of.
4)    Write the measurement of the shape in table.
5)    Find the total volume of the shape and complete the table.
Teaching Material:
Computer , LCD projector, manila cards
Thinking Skills:
Compare and contrast
Moral Value:
Be-cooperative
Step 4
( 5 mins )
Assessment
1)    Teacher distributes the worksheet and ask pupils to find out the answer.
2)    Teacher discusses the answer.
Teaching Material:
worksheet

Closure
( 2 mins )
Conclusion quiz
1)    Teacher displays a set of questions by using power point slide.
2)    Teacher ask one pupil to answer the question.
Teaching Material:
Computer, LCD projector

 Refleksi :
KEKUATAN
Saya dapati pengajaran makro pada hari ini dijalankan seperti mana yang telah dirancang. Ketegasan dan kelantangan suara saya yang kuat merupakan kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan tugasan pengajaran makro pada hari ini.
Penggunaan ICT telah banyak membantu saya dalam menjayakan rakaman ini. Saya berjaya menarik minat murid untuk belajar topic “ Find The Volume Of 3-D Shape”. Dengan penggunaan akses video clip dari “YouTube”, telah menarik minat mereka untuk belajar. Saya mendaptati bahawa murid lebih senang untuk faham akan konsep untuk mencari isipadu 3-D selepas menonton tayangan dari video clip jika dibandingkan dengan penerangan guru yang membosankan.
Selain daripada itu, reaksi yang diberikan oleh murid amatlah memuaskan. Dengan adanya reaksi daripada mereka, barulah saya dapat mengenal pasti tahap kefahaman dan tahap penguasaan mereka terhadap isi kandungan yang disampaikan oleh saya. Dengan pendek kata, suasana pengajaran dan pembelajaran pada hari dijalankan dengan lancarnya dan harmoni.
Saya merupakan seorang guru yang sangat tegas, maka pengajaran saya dapat disampaikan kepada murid saya tanpa ganguan kenakalan murid. Ini juga menyebabkan murid saya sangat hormat kepada saya dan cuba sedaya upaya untuk menangkap isi kandungan pelajaran yang telah disampaikan oleh saya walaupun mereka kurang fasir dalam Bahasa Inggeris.
      
KELEMAHAN
Perancangan pengajaran makro pada hari ini telah diganggu dengan siaran yang diumumkan oleh GPK PP yang berkaitan dengan notis pengumuman cuti sekolah. Ini telah menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran saya dipaksa berhenti seketika supaya murid dapat dengar. Dengan secara tidak langsungnya menyebabkan pembentangan murid dari kumpulan terpaksa berhenti seketika.
Kelemahan dan kekurangan yang seterusnya ialah murid saya kurang memberi perhatian kepada semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ada beberapa orang murid termenung saja semasa aktivti pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. Selain daripada itu, saya juga mendapati beberapa orang murid saya tidak mengambil bahagian apabila kerja kumpulan diagihkan.       
Kelemahan dan kekurangan yang seterusnya ialah saya masih berasa gementar dan takut salah bertutur walaupun ini adalah kali kedua bagi saya untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris dalam sepanjang masa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Selain daripada itu, saya selalu membuat aksi-aksi kecil yang tidak sepatutnya semasa penyampaian pengajaran. Saya juga kurang berkeyakinan diri kerana takut lupa isi yang ingin disampaikan da nada kalanya saya rasa saya sendiri pun tidak tahu apa yang disampaikan. Rakaman pengajaran makro ini telah memberikan satu tekanan yang amat besar bagi saya sehingga tidak dapat tidur dan hanya setiasa mengingati rancangan makro. Mungkin itulah sebabnya saya rasa kurang berkeyakinan diri.

LANGKAH MENGATASI
Setiap kelemahan dan kekurangan yang dikesan memerlukan penambah baikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang. Berdasarkan kelemahan dan kekurangan dalam tugasan makroteaching, penambah baikan yang perlu dilakukan ialah ketepatan penggunaan masa menyampaikan pelajaran serta pemantauan murid di dalam kelas.
         Guru perlu sentiasa bergerak dan berjalan ke setiap sudut kelas bagi memantau dan melihat setiap aktiviti yang dilakukan oleh murid ketika pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kaedah ini sangat membantu guru dalam mengawal murid di dalam kelas, sama ada mengawal tingkah laku murid, atau membantu ketidak fahaman murid terhadap pelajaran secara seta merta. Perkara ini perlu adalah sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kerana ia menunjukkan interaksi dan komunikasi yang berkesan antara guru dengan murid.
Selain daripada itu, saya juga harus mendorong murid-murid untuk mengambil bahagian semasa aktiviti kumpulan dijalankan dan mengenalpastikan semua ahli mengambil peranan masing-masing dalam pelbagai sudut.
                     Mulai hari ini, saya seharusnya membiasakan diri saya untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris. Sasaran utama saya ialah guru panitia Bahasa Inggeris dan begitu juga dengan guru Bahasa Inggeris yang lain dan amat berharap dapat mempertingkatkan tahap penguasaan bertutur dalam Bahasa Inggeris. Maka dengan itu, saya yakin bahawa saya tidak akan berasa gementar pada masa akan datang. 

Monday, December 5, 2011

PSV - MOZEK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN        :      Pendidikan Seni Visual

TAHUN                            :      4 Jujur

TARIKH                          :      14. 7. 2011

BIDANG                          :      Menggambar

AKTIVITI                        :      Mozek

TAJUK                             :      Kapal Laut

MASA                              :      9:50am – 10:50am (60 Minit)

OBJEKTIF P&P               :      Pada akhir pembelajaran murid dapat :-
1.                  Memilih bahan, bentuk dan warna mozek yang sesuai untuk menghasilkan mozek kapal laut.
2.                  Membuat gambar kapal laut dengan teknik mozek dengan betul.
3.                  Menghargai hasil kerja yang telah dilakukan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA :
1.        Murid telah biasa melihat kapal laut dalam media cetak dan elektronik.
2.        Murid telah mempelajari teknik mozek.
3.        Murid telah mempelajari kemahiran membentuk,menampal, menyusun dan memadankan warna.

PENERAPAN NILAI :
1.        Menghargai makhluk ciptaan Tuhan.
2.        Kekemasan dan ketekunan dalam mengaplikasikan unsur seni.
3.        Berfikir secara kritis dan kreatif.

KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF :
1.        Dapat membentuk, menyusun dan menampal dengan kemas.
2.        Dapat menggunakan pelbagai warna dan bentuk mozek untuk menghasilkan kapal laut.

ALAT BANTU MENGAJAR: Kertas lukisan, pensel, kertas pelbagai warna, gam dan gunting.

ALAT BANTU MENGAJAR :
1.        Gambar kapal laut dalam power point
2.        Carta langkah menghasilkan kapal laut menggunakan teknik mozek.
3.        Hasil gambar kapal laut menggunakan teknik mozek dan pelbagai produk lain. 

SUMBER RUJUKAN:
Kementerian Pendidikan Malaysia,(2000).Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia,(2003).Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Mohd. Azlan Zakaria, (2004), Paduan Khas & Lembaran Aktiviti Pendidikan Seni Visual (Tahun 4), Penerbitan Mega Setia Emas Sdn.Bhd. Petaling Jaya.


LANGKAH / MASA
ISI PELAJARAN
AKTIVITI P & P
CATATAN/ STRATEGI PEMBELAJARAN
Set Induksi
( 5 minit )
9:30am– 9:35am
Membuat rangsangan pelajaran

Menarik minat pelajar

Memberi tumpuan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran.
Guru menunjukkan gambar pelbagai kapal melalui power point.- pengangkautan air.
Guru bertanya kepada murid :
1.        Pernah melihat gambar ini? Dimana?
2.        Apa yang kamu nampak menerusi gambar ini?
3.        Apa kegunaan kapal laut kepada manusia?
4.        Boleh kamu terangkan apakah ciri-cirinya
C  Teori kontekstual

BBM
J  Gambar kapal laut dalam power point

Langkah 1
Demonstrasi
( 10minit )
9:35am– 9:45am
Memperkenalkan teknik mozek sebagai tajuk pelajaran pada hari ini.

Memberi kefahaman kepada murid tentang teknik mozek yang betul.

Menentukan gambar lakaran bagi sebuah kapal laut – ciri:
C  Badan
C  Corong asap
C  Tingkap dan pintu

Guru menunjukkan hasil menggambar kapal laut menggunakan teknik mozek kepada murid.

Guru menunjukkan keperluan asas menggambar kapal laut menggunakan teknik mozek.

Guru menerangkan cara membuat lakaran kapal laut mestilah:
     Mudah
     Besar
     Ringkas

Murid memahami langkah 1.

TEORI KECERGASAN PELBAGAI
C  Visual ruang

NILAI
C  Tekun
C  Teliti
C  Prihatin
C  Bekerjasama
C  Sabar

ABM

BBM
J  Gambar kapal laut menggunakan teknik mozek.J  Carta langkah menggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point


Langkah 2
( 10 minit )
9:45am– 9:55am
Memberi kefahaman kepada murid tentang cara memotong kertas warna sebaiknya 1cm x 1cm.


Guru menunjukkan langkah 2.
Murid memahami cara memotong kertas warna.

TEORI KECERGASAN PELBAGAI
C  Visual ruang
C  Teori belajar cara belajar

NILAI
C  Tekun
C  Teliti
C  Prihatin
C  Bekerjasama
C  Sabar

BBM
J  Carta langkah menggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point.

   
Langkah 3
( 10 minit )
9:55am– 10:05am
Memberi kefahaman kepada murid tentang menampal permukaan laut dengan teknik mozek yang betul.

Guru menunjukkan langkah 3.
Murid memahami cara menampal dan menyusun kertas warna pada permukaan laut

Teori konstruktivisme

NILAI
C  Tekun
C  Teliti
C  Prihatin
C  Bekerjasama
C  Sabar

BBM
J  Carta langkah menggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point.
ngkah 4
( 15minit )
10:05am– 10:20am
Mengaplikasikan prinsip – prinsip menggambar menggunakan teknik mozek untuk menghasilkan kapal laut.


Guru menunjukkan langkah 4 dan 5.

Guru menekankan dalam urusan kerja menghalus dan kesesuaian warna.

Murid dapat menghasilkan gambar kapal laut menggunakan teknik mozek.

Teori pembelajaran masteri

NILAI
C  Sabar
C  Prihatin
C  Bersungguh – sungguh

BBMCONTOH
Ï  Hasil menggambar kapal laut menggunakan teknik mozek.

Penilaian kemuncak
( 5 minit )
10:20am–10:25am
Guru mengambil sampel secara rawak

Guru meminta murid membuat kritikan

Penambahbaikan dan pemulihan
Guru bertanyakan murid :
1.        Cantik atau gambar kapal laut ini?
2.        Apakah yang komen anda tentang hasil ini?
3.        Bagaimanakah untuk menjadikan gambar kapal laut ini lebih menarik dan cantik?
Teori kecergasan pelbagai

NILAI
C  Jujur
C  Prihatin
C  Bersungguh - sungguh
Penutup
( 5 minit )
10:25am –10:30am
Merumus kerja menggunakan teknik mozek menggambar kapal laut.
1.        Gambar lakaran
2.        Kesan mozek dan susunannya
3.        Kemasan
Apakah yang anda perolehi daripada kerja menghasilkan gambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek tadi?
C  Sila beri komen anda dari segi kekuatan dan kelemahan dalam kerja anda.
TEORI KECERGASAN PELBAGAI
C  Visual ruang
 Refleksi Pengajaran

Kekuatan
     Kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan aktiviti p&p ialah ketegasan dan kelantangan suara. Suara yang lantang akan memudahkan murid mendengar seterusnya membantu pemahaman murid terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, kelantangan suara juga menunjukkan ketegasan dalam menyampaikan sesuatu. 
       Kejelasan memberikan arahan juga merupakan kekuatan yang dikenalpasti dalam penyampaian pelajaran. Kejelasan penyampaian memainkan peranan dalam kefahaman murid. Hal ini sangat berkaitan dengan tindakan susulan murid. Arahan yang diberi jelas, memudahkan murid faham, seterusnya melakukan tugas mengikut arahan dan panduan yang diberikan. Tindakan susulan oleh murid yang tepat menunjukkan kefahaman murid terhadap penyampaian guru berkenaan isi pelajaran.
       Penggunaan ICT juga telah menarik minat pelajar untuk belajar cara membuat mozek. Melalui carta langkah yang dipersembahkan melalui power point ini membolehkan murid lebih faham akan langkah-langkah menghasilkan gambar dengan teknik mozek.

Kelemahan
         Kebersihan kelas masih menjadi kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Murid sibuk akan mengunting kertas warna tanpa mempedulikan kebersihan kelas. 
        Kelemahan yang seterusnya ialah terdapat seorang budak hyperaktif dalam kelas berkenaan. Budak tersebut telah melakukan pelbagai perbuatan yang telah mengganggu murid lain dalam proses membuat mozek.

Cara mengatasi masalah
          Setiap kelemahan dan kekurangan yang dikesan memerlukan penambah baikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang.Guru perlu sentiasa bergerak dan berjalan ke setiap sudut kelas bagi memantau dan melihat setiap aktiviti yang dilakukan oleh murid ketika p&p berjalan. Kaedah ini sangat membantu guru dalam mengawal murid di dalam kelas, sama ada mengawal tingkah laku murid, atau membantu ketidak fahaman murid terhadap pelajaran secara seta merta. Perkara ini perlu dilakukan oleh setiap guru dalam proses p&p di dalam kelas. Ia menunjukkan interaksi dan komunikasi yang berkesan antara guru dengan murid. Masalah hyperaktif murid juga dapat diselesaikan melalui teknik ini.